cz | en

Inovační infrastruktura Zlínského kraje

Inovační infrastruktura Zlínského kraje je síť sedmi spolupracujících společností jejichž společným cílem je podpora inovačního podnikání ve Zlínském kraji.
Síť byla založena v roce 2008 v souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje pro období 2008-2013 jako regionální síť podnikatelských inkubátorů, vědeckotechnických parků a center transferu technologií.
Jednotlivé organizace mezi sebou aktivně spolupracují zapojením do společných projektů a předáváním know-how a dobré praxe ze svého fungování.
Inovační infrastruktura Zlínského kraje v sobě soustřeďuje souhrn podpůrných služeb pro začínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veřejnost.
Profily a kontakty jednotlivých členů sítě jsou zobrazany v interaktivní mapě Zlínského kraje.

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2009